Συμφωνητικό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΩΣ Η «ΑΔΕΙΑ») ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΕΓΓΡΑΦΤΕΙΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ, ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ATTACK SIMULATOR SRL (εφεξής ο «Ιδιοκτήτης»), ρουμανική εταιρεία με έδρα την οδό Gheorghe Doja, αρ. 31-33,
Cluj, Ρουμανία, 400068, κάτοχος του αριθμού φορολογικού μητρώου 43550687 (EU VAT 40599350), ιστοσελίδα www.attacksimulator.com και e-mail [email protected] κάτοχος και ιδιοκτήτης όλων των υφιστάμενων δικαιωμάτων επί της υπηρεσίας που ονομάζεται ATTACK SIMULATOR, στην οποία αναφέρεται η παρούσα Άδεια, σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 

Ορισμοί.

Για τους σκοπούς αυτής της Άδειας:

1.1. «Προσομοιωτής επίθεσης» (εφεξής, η «Υπηρεσία”) είναι μια ψηφιακή υπηρεσία στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του www.attacksimulator.com (εφεξής, η “Ιστόσελίδα“) που προσφέρει σε κάθε πελάτη που εγγράφεται σε αυτόν (εφεξής, ο “Συνδρομητής») τη δυνατότητα προσομοίωσης αξιόπιστων κυβερνοεπιθέσεων διαφορετικών τύπων, γνωστών και ως εκστρατειών επίθεσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ransomware, spam, phishing και κακόβουλου λογισμικού), με σκοπό τη δημιουργία: (i) το επίπεδο δεξιοτήτων ασφάλειας με υπολογιστές των υπαλλήλων του Συνδρομητή και την αποτελεσματικότητα ανίχνευσης των χρηστών · και (ii) την εκπαίδευση που απαιτείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του για την πρόληψη και την αναγνώριση των επιθέσεων, διατηρώντας έτσι ένα ασφαλές περιβάλλον και προλαμβάνοντας και / ή ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν αυτοί οι τύποι επιθέσεων στο περιβάλλον του Συνδρομητή. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει τις ιστοσελίδες, τους διακομιστές, τα προγράμματα και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή / και στοιχείο που το συνθέτει, καθώς και (i) τις τεχνικές πληροφορίες, εγχειρίδια εγκατάστασης, οδηγίες χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση που σχετίζεται με την Υπηρεσία · (ii) τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τους ήχους ή άλλα ιδιόκτητα αρχεία · και (iii) οποιαδήποτε έκδοση, ενημέρωση, τροποποίηση ή / και αναβάθμιση της Υπηρεσίας.

Συνδρομητής: Το άτομο, ο οργανισμός ή η εταιρεία που προσλαμβάνει την Υπηρεσία. Κάθε Συνδρομητής έχει τον δικό του λογαριασμό, ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες για αυτόν και τους συνδεδεμένους Χρήστες του.

Χρήστης: Το φυσικό πρόσωπο που, υπό τον συντονισμό, την εξουσιοδότηση και την καθοδήγηση του Συνδρομητή, μπορεί να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία για τους σκοπούς της. Ο Συνδρομητής μπορεί να δημιουργήσει έναν ή περισσότερους λογαριασμούς χρηστών που συνδέονται με τον λογαριασμό του.

Ιστότοπος υπηρεσιών: Ο ιστότοπος www.attacksimulator.com που χρησιμοποιείται για την παροχή πρόσβασης στην Υπηρεσία.

 

1. Άδεια χρήσης

Ο Ιδιοκτήτης παραχωρεί στον Συνδρομητή μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης της Υπηρεσίας, ως βοηθητική υπηρεσία που είναι εγγενής στην ύπαρξη μιας ενεργής συνδρομής από τον Συνδρομητή. Αυτή η Άδεια θεωρείται ότι χορηγείται στον Συνδρομητή μόλις αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της κατά τη στιγμή της εγγραφής στην Υπηρεσία, και η διάρκειά της εξαρτάται από την επιλεγμένη συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς και από τους συγκεκριμένους όρους που ενδέχεται να ισχύουν.

1.1. Η συνδρομή στην υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης για την κατηγορία που έχει επιλέξει ο Συνδρομητής κατά της εγγραφή του και θα παραμείνει ενεργή εφόσον η υπηρεσία πληρώνεται κατά τα προβλεπόμενα. Εαν, Μόλις εγγραφεί ο συνδρομητής αλλά αποτύχει να ενεργοποιήσει την συνδρομή, αυτή η Άδεια χρήσης δεν θα ισχύει πλέον και ο Κάτοχος μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του Συνδρομητή. Ο Κάτοχος θα δημοσιεύσει στον Ιστότοπο Υπηρεσιών όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις διάφορες κατηγορίες συνδρομών που προσφέρονται, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων τιμών τους.

1.2. Η Άδεια Εξυπηρέτησης είναι μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη και επιτρέπει στον Συνδρομητή και τους Χρήστες που είναι συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό του, που προσδιορίζονται εντός αυτής, να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία σύμφωνα με την ενοικιαζόμενη κατηγορία συνδρομής και σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν . Ο Συνδρομητής υποχρεούται, και συμφωνεί, να ενημερώσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σε οποιονδήποτε Χρήστη συνδέεται με τον λογαριασμό του, μέσω της διαδικασίας που εφαρμόζεται για το σκοπό αυτό εντός της ίδιας της Υπηρεσίας, καθώς και να λάβει τη ρητή αποδοχή τους από τους Χρήστες, πριν τους δοθεί πρόσβαση στη χρήση της Υπηρεσίας. Ο Συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Χρήστες που συνδέονται με τον λογαριασμό του απέτυχε να δώσει δεόντως την προηγούμενη αποδοχή του στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Άδειας και σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να κρατήσει τον Ιδιοκτήτη αβλαβή από οποιαδήποτε αξίωση που μπορεί να προκύψει από τέτοια μη συμμόρφωση.

1.3. Αυτή η Άδεια περιλαμβάνει εξουσιοδότηση για τον Συνδρομητή να συμμετέχει σε αποδεκτή χρήση των προγραμμάτων, εφαρμογών ή άλλων στοιχείων λογισμικού που συνθέτουν την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, φόρτωσης, μεταφοράς, αντιγραφής και / ή αναπαραγωγής σε οποιοδήποτε εξοπλισμό ή συσκευή υπολογιστή, μόνο όταν απαραίτητο για την κανονική απόδοση της Υπηρεσίας και με τρόπο που να ανταποκρίνεται στον επιδιωκόμενο σκοπό και τις προδιαγραφές της. Η εξουσιοδότηση χρήσης ισχύει για τους Χρήστες που συνδέονται με το λογαριασμό του Συνδρομητή σύμφωνα με τους προαναφερθέντες όρους, οι οποίοι επίσης θα εμπλακούν σε αποδεκτή χρήση της Υπηρεσίας υπό την ευθύνη του Συνδρομητή.

1.4. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση της Υπηρεσίας που δεν έχει περιγραφεί ρητά στο παρόν, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εκμετάλλευσης της Υπηρεσίας ή / και των εξαρτημάτων της και / ή των στοιχείων που δεν περιορίζονται στην αποδεκτή χρήση που ορίζεται στο παρόν ή τη χορήγηση οποιουδήποτε είδους δευτερεύουσα άδεια σε τρίτους, ακόμη και δωρεάν. Σε περίπτωση που εντοπιστεί οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας που δεν συμμορφώνεται με την εξουσιοδοτημένη αποδεκτή χρήση μας ή / και ότι μπορεί να συνεπάγεται κατάχρηση της Υπηρεσίας, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να τερματίσει ή / και να αποκλείσει οποιαδήποτε πρόσβαση στην Υπηρεσία από τον Συνδρομητή ή / και οι Χρήστες που συνδέονται με τον λογαριασμό του.

1.5. Εκτός από τον λόγο της οριστικοποίησης της διάρκειας της συνδρομής, η Άδεια μπορεί επίσης να τερματιστεί αυτόματα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τον Κάτοχο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τον Συνδρομητή ή οποιονδήποτε Χρήστη συνδεδεμένο με τον λογαριασμό του με οποιονδήποτε από τους όρους εν τούτω. Όταν η άδεια δεν είναι πλέον σε ισχύ, για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα περιεχόμενα που διαχειρίζονται ή / και αποθηκεύονται μέσω της Υπηρεσίας από τον Συνδρομητή ή / και τους Χρήστες που συνδέονται με τον λογαριασμό του θα εξαλειφθούν.

 

2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

2.1. Η Υπηρεσία είναι ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός κάτοχος οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που υφίστανται πάνω της και των συστατικών στοιχείων και / ή στοιχείων που την ενσωματώνουν, όπως τα αντίστοιχα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, , τα αποκλειστικά δικαιώματα που υπάρχουν επί του λογισμικού, του πηγαίου κώδικα, των σχεδίων, των διεπαφών, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, των λογότυπων και οποιωνδήποτε άλλων υφιστάμενων δικαιωμάτων που προστατεύονται από την εθνική και διεθνή ισχύουσα νομοθεσία, την οποία διατηρεί ρητά ο Ιδιοκτήτης.

2.2. Εκτός από τα ιδιόκτητα στοιχεία και / ή στοιχεία, η λειτουργία της Υπηρεσίας συνεπάγεται τη χρήση άλλων πόρων και υπηρεσιών τρίτων, των οποίων τα δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι απολαμβάνουν επίσης την κατάλληλη προστασία σύμφωνα με την εθνική και διεθνή ισχύουσα νομοθεσία .

2.3. Η παρούσα Άδεια δεν αποτελεί πώληση ούτε μορφή εκχώρησης δικαιωμάτων επί της Υπηρεσίας, των συστατικών της ή των στοιχείων της, ή των πόρων και των υπηρεσιών τρίτων που εμπλέκονται στη λειτουργία της. Εκτός από τα δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με τους προαναφερθέντες όρους, αυτή η Άδεια δεν παρέχει στον Συνδρομητή ή σε οποιονδήποτε Χρήστη συνδεδεμένο με τον λογαριασμό του, οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί της Υπηρεσίας.

 

3. Πολιτική απορρήτου

3.1. Όλα τα προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή και των χρηστών που συνδέονται με τον λογαριασμό του, είτε συλλέχθηκαν κατά τη στιγμή της εγγραφής του λογαριασμού, είτε κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, θα προστεθούν σε μια βάση δεδομένων που ανήκει στον Κάτοχο, ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση και την παροχή της Υπηρεσίας, καθώς και, εάν συμφωνηθεί ρητά από τον ενδιαφερόμενο και ξεχωριστά από τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή των δεδομένων του για αυτόν τον σκοπό, για την αποστολή οποιουδήποτε διαφημιστικού μηνύματος που σχετίζεται με τα προϊόντα και / ή τις υπηρεσίες του. Ο Ιδιοκτήτης επεξεργάζεται τα δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που έχουν συναινέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, με νόμιμο, αξιόπιστο και διαφανή τρόπο, και συμφωνεί να συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής, η «Προστασία δεδομένων») του νόμου”).

3.2. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ασκήσουν, ανά πάσα στιγμή, τα δικαιώματα που δικαιούνται νομικά · συγκεκριμένα, τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και του αντικειμένου, καθώς και τα δικαιώματα διαγραφής, περιορισμού και φορητότητας, στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected], δεόντως ταυτοποιόντας ποιοι είναι και προσδιορίζοντας με σαφήνεια τον σκοπό του αιτήματός τους. Σε όλες τις περιπτώσεις, δεδομένου ότι η αποτελεσματική απόδοση της Υπηρεσίας απαιτεί την καταμέτρηση με τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή και των χρηστών που συνδέονται με τον λογαριασμό του, το αίτημα διαγραφής των δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της συνδρομής στην Υπηρεσία και τη διαγραφή. του λογαριασμού του, εκτός εάν η διαγραφή περιορίζεται στην αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων.

3.3. Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων του Συνδρομητή που παρέχονται από τον Συνδρομητή ως Επεξεργαστής Δεδομένων, με μοναδικό σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας. Αυτή η επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό του Συνδρομητή και σύμφωνα με τις οδηγίες και την εντολή του. Ο Συνδρομητής υποχρεούται, και συμφωνεί, να λάβει προηγουμένως τη ρητή εξουσιοδότηση των υπαλλήλων των οποίων τα δεδομένα παρέχει στον Ιδιοκτήτη για την παροχή της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται τα προαναφερθέντα δεδομένα για τους προαναφερθέντες σκοπούς, και σε όλες τις περιπτώσεις, Ο συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά και αποκλειστικά για τη μη εξουσιοδότηση δεόντως από τους υπαλλήλους, και ο Ιδιοκτήτης θα θεωρηθεί ακίνδυνος από οποιαδήποτε αξίωση που μπορεί να προκύψει από τέτοια μη συμμόρφωση.

3.4. Ο Ιδιοκτήτης εξουσιοδοτείται να αναθέσει υπεργολαβικά τους ακόλουθους παρόχους για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εάν ισχύει, οι οποίοι ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, με σκοπό την ατομική παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών παρακάτω:

• Amazon Web Services – υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων
• Sendgrid – Υπηρεσία μαζικής αποστολής που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των προσομοιωμένων επιθέσεων
• Digital Ocean – υπηρεσία φιλοξενίας για ιστοσελίδες που σχετίζονται με τις προσομοιωμένες επιθέσεις

3.5. Ένα τρίτο μέρος στο οποίο ο Κάτοχος αναθέτει την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και ο οποίος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος ενώπιον του Συνδρομητή τόσο για την παροχή της ίδιας της υπηρεσίας όσο και για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης τραπεζικής πληροφορίες, θα χειριστεί τη συλλογή των δόσεων που αντιστοιχούν στην αποκτηθείσα συνδρομή, με βάση την προσληφθείσα κατηγορία. Αυτή η υπηρεσία πληρωμών περιλαμβάνει πρόσβαση σε μια πύλη πληρωμών στην οποία η Υπηρεσία θα συνδεθεί κατά τη διαδικασία εγγραφής για τη συλλογή της πρώτης δόσης που αντιστοιχεί στην μισθωμένη κατηγορία, καθώς και τη συλλογή των επόμενων περιοδικών δόσεων. Ο Ιδιοκτήτης, σε καμία περίπτωση, δεν θα αποθηκεύσει ή θα έχει πρόσβαση στις τραπεζικές πληροφορίες ή σε άλλα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Συνδρομητή κατά τη στιγμή της πληρωμής μέσω της προαναφερθείσας υπηρεσίας, που παρέχεται από τρίτο μέρος, εκτός από τη λήψη της επιβεβαίωσης της πληρωμής από τον Συνδρομητή και το αντίστοιχο ποσό. Για να δείτε τις λεπτομέρειες της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων, ο Συνδρομητής μπορεί να δει τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κάτοχο της υπηρεσίας πληρωμών, ο οποίος θα αναγνωριστεί δεόντως κατά την ολοκλήρωση της συνδρομής.

3.6. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Συνδρομητή και τους Χρήστες που συνδέονται με τον λογαριασμό του πρέπει να είναι ακριβή, αληθινά και ενημερωμένα, και είναι αποκλειστική ευθύνη τους να τα ενημερώνουν ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καταστούν υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν. Επιπλέον, ο Συνδρομητής και οι Χρήστες που συνδέονται με τον λογαριασμό του θα είναι υπεύθυνοι για τη σωστή φύλαξη των αντίστοιχων αναγνωριστικών, κωδικών πρόσβασης ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ή / και την πρόσβαση στην Υπηρεσία και θα είναι υπεύθυνοι για την ακατάλληλη χρήση, εκχώρηση , αποκάλυψη ή απώλεια.

3.7. Ο Ιδιοκτήτης συμφωνεί, ανά πάσα στιγμή, να φροντίζει για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που είναι κατάλληλα και επαρκή, βάσει των χαρακτηριστικών της επεξεργασίας, του τύπου των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται κατά την παροχή της Υπηρεσίας, με σκοπό την εγγύηση της ασφάλεια δεδομένων, διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και αποτροπή της αδικαιολόγητης επεξεργασίας, ζημιάς ή απώλειας. Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης θα διασφαλίσει επίσης ότι οι πάροχοι που παρεμβαίνουν στην παροχή της Υπηρεσίας ως επεξεργαστές δεδομένων υιοθετούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, επαληθεύοντας προηγουμένως ότι οι προδιαγραφές των αντίστοιχων υπηρεσιών τους την επιτρέπουν να εγγυηθεί την εκπλήρωση αυτής της δέσμευσης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης παρέχει στον Συνδρομητή κάθε πληροφορία που έχει ζητηθεί σχετικά με το σκοπό και τη νομιμότητα της επεξεργασίας, το ενδιαφερόμενο μέρος και τα προσωπικά δεδομένα που επηρεάζονται από την εν λόγω επεξεργασία, τη διάρκεια της αποθήκευσής της και τα δικαιώματα που μπορεί να είναι δικαιούται, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία, καθώς και κατάθεσης, κατά περίπτωση, αξίωσης ενώπιον της αρχής ελέγχου.

3.8. Ο Ιδιοκτήτης τηρεί αρχείο όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελούνται για τους σκοπούς της παροχής της Υπηρεσίας, ενημερώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας της και τα στοιχεία των επεξεργαστών δεδομένων που έχουν προσληφθεί, εάν υπάρχουν, και προσδιορίζει τη φύση και την κατηγορία των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και εφαρμόζονται μέτρα ασφαλείας. Σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος, ή σε περίπτωση παραβίασης που ανιχνευθεί σε σχέση με την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, ο Ιδιοκτήτης ενεργεί αμέσως για να αποτρέψει, να μειώσει ή να ελαχιστοποιήσει τα αποτελέσματά του, καθώς και να διορθώσει ή να τροποποιήσει ό, τι είναι απαραίτητο και, εάν ισχύει, θα ειδοποιήσει την τοπική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων. εντός της καθορισμένης περιόδου.

3.9. Με τον τερματισμό της συνδρομής για οποιονδήποτε λόγο, ο Ιδιοκτήτης θα καταστρέψει αμέσως ή, κατά περίπτωση, θα επιστρέψει τα προσωπικά δεδομένα των Συνδρομητών και των Χρηστών που συνδέονται με τον λογαριασμό του στα ενδιαφερόμενα μέρη και σε καμία περίπτωση δεν θα έχει την υποχρέωση να τα αποθηκεύσει.

3.10. Οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση αυτής της πολιτικής απορρήτου θα κοινοποιείται δεόντως μέσω του ιστότοπου της υπηρεσίας.

 

4. Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

4.1. Ο Συνδρομητής συμφωνεί ρητά για τις ακόλουθες υποχρεώσεις εκ μέρους του και για οποιονδήποτε και όλους τους Χρήστες που συνδέονται με τον λογαριασμό του:

• να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.
• να λάβει όλα τα μέτρα που είναι εύλογα εφικτά για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Υπηρεσίας.

4.2. Επιπλέον, ο Συνδρομητής συμφωνεί συγκεκριμένα, για λογαριασμό του και για οποιονδήποτε και όλους τους Χρήστες που είναι συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό του, να αποφύγει να εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις:

α) τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, αποδόμηση, αποσύνθεση ή χειρισμό με άλλο τρόπο της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία και / ή στοιχεία της, είτε ανήκει στον Κάτοχο είτε από τρίτα μέρη ·
β) αντιγραφή ή αναπαραγωγή της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία και / ή στοιχεία της, είτε ανήκει στον Κάτοχο είτε από τρίτα μέρη, εκτός από την περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητο για την κανονική λειτουργία της, σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και τις προδιαγραφές της,
γ) εκχώρηση, αδειοδότηση, χρηματοδοτική μίσθωση, ενοικίαση, δανεισμός, μεταφορά ή εκμετάλλευση της Υπηρεσίας, είτε πλήρως είτε εν μέρει, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων, ακόμη και προσωρινά,
δ) αποκάλυψη, δημοσίευση ή με άλλο τρόπο επικοινωνία του κώδικα ή της εφαρμογής της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία και / ή στοιχεία της, που ανήκουν στον Ιδιοκτήτη ή από τρίτα μέρη, αναγνωρίζοντας ρητά ότι υπόκεινται σε αποκλειστικά δικαιώματα και σεβαστό απόρρητο.

5. Τεχνική υποστήριξη

5.1. Ο Κάτοχος θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στον Συνδρομητή σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας με μη φυσικό τρόπο (μέσω τηλεφωνικής βοήθειας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου μέσου). Ωστόσο, τεχνική υποστήριξη θα παρέχεται μόνο σε έναν Συνδρομητή, εφόσον ο λογαριασμός του έχει ενεργή συνδρομή τη στιγμή της παραλαβής του αιτήματος.

5.2. Οποιαδήποτε ερώτηση, ερώτηση ή αίτημα για πληροφορίες που σχετίζονται με αυτήν την Άδεια ή την Υπηρεσία με την οποία σχετίζεται μπορεί να απευθύνεται στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή στον υπεύθυνο επικοινωνίας που αναφέρεται για το σκοπό αυτό στον Ιστότοπο της Υπηρεσίας.

 

6. Αποποίηση εγγυήσεων

6.1. Ο Ιδιοκτήτης εγγυάται στον Συνδρομητή ότι η Υπηρεσία πληροίτις προδιαγραφές και τις λειτουργίες που περιγράφονται στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται σε αυτήν. Ωστόσο, αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται στις περιπτώσεις στις οποίες η λειτουργικότητα της Υπηρεσίας παρουσιάζει μικρές διαφορές σε σχέση με αυτό που περιγράφεται στην τεκμηρίωση.

6.2. Με εξαίρεση την εγγύηση που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, και σύμφωνα με τους όρους της, ο Ιδιοκτήτης αποποιείται οποιαδήποτε άλλη εγγύηση σε σχέση με την Υπηρεσία, είτε ρητή, σιωπηρή ή νομική, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ποιότητας. εκπλήρωση αναγκών χρησιμότητα για συγκεκριμένο σκοπό · ακρίβεια; αδιάλειπτη, χωρίς σφάλματα, χωρίς ελαττώματα λειτουργία και γενικές εγγυήσεις χρήσης και απόλαυσης · που δεν δικαιολογούνται, παρά τη δέσμευση του Ιδιοκτήτη να αφιερώσει τις καλύτερες προσπάθειές του, τον επαγγελματισμό και την επιμέλεια του για τη βελτίωση της Υπηρεσίας.

6.3. Επιπλέον, ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι ο Κάτοχος δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο των συνθηκών υπό τις οποίες οι Χρήστες που συνδέονται με τον λογαριασμό του χρησιμοποιούν την Υπηρεσία. Επομένως, η χρήση της Υπηρεσίας από μέρους τους γίνεται με δική τους ευθύνη και ευθύνη και ευθύνονται πλήρως για οποιοδήποτε ελάττωμα στην ποιότητα, τη διαθεσιμότητα, το εύρος, την αποτελεσματικότητα και / ή, γενικά, την απόδοση της ίδιας της Υπηρεσίας, που προκύπτει τους αντίστοιχους όρους χρήσης της Υπηρεσίας.

6.4. Για οποιεσδήποτε αξιώσεις εγγύησης, ο Συνδρομητής μπορεί να επικοινωνήσει με τον Κάτοχο εντός το πολύ δεκαπέντε (15) ημερών από την ανίχνευση του ελαττώματος στην Υπηρεσία που τον υποκινεί, προσδιορίζοντας τον λόγο της αξίωσής του και παρέχοντας όλες τις πληροφορίες ή / και τα έγγραφα που σχετίζονται με αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Ιδιοκτήτης κρίνει ότι η εν λόγω αξίωση είναι κατάλληλη, θα πρέπει, κατ ‘ανώτατο όριο, και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει την αντίστοιχη Υπηρεσία ή να επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο Συνδρομητής για τη συνδρομή, είτε πλήρως είτε εν μέρει.

 

7. Περιορισμός ευθύνης

7.1. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι είναι δεόντως ενημερωμένος, και αποδέχεται με δική του ευθύνη ότι, προκειμένου να προσομοιώσει τη κυβερνοεπίθεση εκστρατείες με τρόπο που είναι πιστευτός, ως αποτέλεσμα, αποτελεσματικός για τους σκοπούς της πρόληψης και / ή του μετριασμού των κινδύνων ασφαλείας στο περιβάλλον του, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιεί μάρκες τρίτων και / ή να αναγνωρίζει σύμβολα. Η χρήση τέτοιων συμβόλων τρίτων με τον προαναφερθέντα σκοπό δεν συνιστά χρήσηως επωνυμίας. Αυτή η χρήση είναι απλώς αξεσουάρκαι έχει αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη του νόμιμου σκοπού που επιδιώκει η Υπηρεσία. Παρά τα προαναφερθέντα, ο Κάτοχος δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για τέτοια αξεσουάρ χρήση συμβόλων τρίτων, και αυτό αναγνωρίζεται από τον Συνδρομητή, ο οποίος συμφωνεί να κρατήσει τον Ιδιοκτήτη ακίνδυνο έναντι οποιασδήποτε αξίωσης που μπορεί να προκύψει από αυτήν τη χρήση τρίτων σύμβολα.

7.2. Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της Υπηρεσίας από τον Συνδρομητή και τους Χρήστες, η οποία αναγνωρίζεται ρητά από τον Συνδρομητή, ακόμη και σε περίπτωση ελαττωματικής χρήσης του Υπηρεσία ή την αδυναμία πρόσβασης σε αυτήν, ανεξάρτητα από το άτομο που υφίσταται τις προαναφερθείσες ζημιές. Αυτός ο περιορισμός ευθύνης επεκτείνεται σε οποιεσδήποτε ζημίες, είτε υλικές ζημιές ή / και τραυματισμούς, με τη μορφή απώλειας κέρδους ή άμεσων ζημιών, και / ή συνεπάγεται έμμεσες, ειδικές ή παρεπόμενες ζημίες, και αυτός ο περιορισμός ευθύνης περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, , ποινικές ζημίες – ειδικότερα, λόγω τραυματισμού, θανάτου κ.λπ. -, οικονομικές ζημίες – λόγω απώλειας κέρδους, απώλειας δεδομένων, διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιωνδήποτε άλλων εμπορικών, οικονομικών ή επιχειρηματικών ζημιών – και ζημιών που προκύπτουν από τυχόν αξιώσεις που υποβάλλονται από τρίτους, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο οι ζημίες μπορεί να έχει συμβεί και η προβλεπόμενη βάση για τον καταλογισμό των υποχρεώσεων.

7.3. Οι προαναφερθείσες αποποιήσεις θα ισχύουν όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και, σε όλες τις περιπτώσεις, εάν μια ευθύνηαποδόθηκε στον Κάτοχο, περιορίζεται, το πολύ, στο συνολικό ποσό για τη συνδρομή που καταβάλλει ο Συνδρομητής.

 

8. Άλλες προϋποθέσεις

8.1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της Άδειας μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με προηγούμενη, ρητή αποδοχή από τον Κάτοχο.

8.2. Σε περίπτωση ασυμφωνιών στην ερμηνεία των όρων αυτής της Άδειας σε διάφορες γλώσσες, η έκδοση στα Ισπανικά θα υπερισχύει των άλλων.

 

9. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

9.1. Αυτή η Άδεια διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
9.2. Τα δικαστήρια του Ντελαγουέρ (Η.Π.Α.) έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την αντιμετώπιση και επίλυση οποιασδήποτε διένεξης που σχετίζεται με την παρούσα Άδεια και όλα τα μέρη συμφωνούν να τους υποβάλουν, παραιτώντας ρητά οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία ενδέχεται να δικαιούνται.