Τρόπος εγκατάστασης του πρόσθετου ATTACK Simulator Outlook

Η προσθήκη μας επιτρέπει στους χρήστες του Outlook να εντοπίσουν τις προσομοιώσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) ή να αναφέρουν ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διαχειριστές συστήματος.

Εγκαταστήστε την προσθήκη σε 5 εύκολα βήματα.

  1. Επισκεφτείτε το Microsoft 365 Admin Center
  2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις / Ενσωματωμένες εφαρμογές και επιλέξτε Πρόσθετα
  3. Στη σελίδα πρόσθετων, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη πρόσθετου
  4. Κατά τη διάρκεια του Οδηγού ανάπτυξης, επιλέξτε “Έχω μια διεύθυνση URL για το αρχείο δήλωσης” και επικολλήστε τη διεύθυνση URL από τον λογαριασμό σας
  5. Κατά τη διαμόρφωση του πρόσθετου, επιλέξτε “Όλοι” και “Fixed (Default)”

Τελικές σημειώσεις

Μπορεί να χρειαστούν έως και 12 ώρες για να ενεργοποιηθεί η προσθήκη σε όλους τους λογαριασμούς σας. Μόλις η προσθήκη είναι διαθέσιμη, οι υπάλληλοί σας μπορούν να την χρησιμοποιήσουν για να αναφέρουν προσομοιώσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) και ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ATTACK Simulator Outlook Add-in