Συμμόρφωση και πιστοποιήσεις ασφαλείας

Επαγγελματικές υπηρεσίες του ATTACK Simulator

Για την αποφυγή προστίμων και κυρώσεων, οι οργανισμοί πληροφορικής πρέπει να εφαρμόζουν την ασφάλεια που ορίζεται στα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς. Η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης ψηφιακής ασφαλείας του ATTACK Simulator αποτελεί βασικό μέρος πολλών προγραμμάτων συμμόρφωσης. Μάθετε τα πάντα για το πώς o ATTACK Simulator μπορεί να σας βοηθήσει με πιστοποιήσεις και συμμόρφωση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Δοκιμαστική λειτουργίαΣυγκρίνετε πλάνα
Security Compliance & Certifications

Γιατί είναι σημαντική η συμμόρφωση με την ψηφιακή ασφάλεια;

Η ασφάλεια των πληροφοριών δεν υπήρξε ποτέ σε υψηλότερη ζήτηση από ό, τι στον σημερινό ταχύτατα αναπτυσσόμενο ψηφιακό κόσμο, όπου οι διαδικτυακές επιθέσεις γίνονται κοινή πρακτική. Η σημείωση των κινδύνων και απειλών, εξωτερικών ή εσωτερικών και η εγκατάσταση πρωτοκόλλων διαχείρισης κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας για τη φήμη και την ασφάλεια ενός οργανισμού.

Ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, οι οργανισμοί που επεξεργάζονται ευαίσθητα δεδομένα πελατών πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών για να πιστοποιήσουν τον επαγγελματισμό και την ακεραιότητά τους.

Αυτά τα διεθνή πρότυπα αποτελούν μέρος ενός αναπόσπαστου προγράμματος συμμόρφωσης και σε αυτήν τη σελίδα θα καλύψουμε μερικές από τις πιο κοινές πιστοποιήσεις, των οποίων η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης ψηφιακής ασφαλείας, είναι ουσιαστικό μέρος.

Λάβετε υπόψη ότι η λήψη πιστοποιητικού απαιτεί την απόδειξη πολλών κριτηρίων.

Ενδιαφέρεστε να συμμορφωθεί ο οργανισμός σας με την ψηφιακή ασφάλεια;

Γιατί να λάβετε πιστοποίηση;

Ένας τρόπος για να διαφοροποιήσετε την επιχείρησή σας στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά, είναι να προσπαθήσετε να εμφυσήσετε αναγνωρισμένα πρότυπα ασφάλειας στην εταιρεία σας. Η εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων συχνά απονέμεται με πιστοποίηση που νομιμοποιεί τις καλές πρακτικές σας. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει η πιστοποίηση; Με λίγα λόγια: συμμορφώνεστε με τις οδηγίες της πιστοποίησης που προσπαθείτε να επιτύχετε.

Δεδομένου ότι υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται με ευαίσθητα δεδομένα πελατών, έχουν θεσπιστεί διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια των πληροφοριών προκειμένου να βοηθήσουν στην προστασία αυτών των πληροφοριών και να μειώσουν τον κίνδυνο παραβίασης δεδομένων. Η συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα θα σας παρέχει μια βάση ενάντια σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που διαφορετικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δαπανηρές ζημιές (όπως δραστική μείωση των τιμών των μετοχών του οργανισμού) και φυσικά να θέσουν σε κίνδυνο την ταυτότητα και τη φήμη της εταιρείας σας. Στην πραγματικότητα, ο καθορισμός διαδικασιών για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων αποτελεί βασική ευθύνη κάθε εταιρείας που σέβεται τους πελάτες της.

ATTACK Simulator εκπαίδευση ευαισθητοποίησης ψηφιακής ασφαλείας

Το πρόγραμμά μας σχεδιάστηκε για να αποτελεί μέρος των απαιτήσεων από τις περισσότερες πιστοποιήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως αυτές που ακολουθούν. Οι λύσεις μας είναι προσαρμοσμένες στην αύξηση της προστασίας δεδομένων και τη βελτιστοποίηση των πρακτικών ασφάλειας. Από τις προσομοιώσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), μέχρι την εκμάθηση “just-in-time” και τα εκτεταμένα μαθήματα στην εκπαιδευτική μας πλατφόρμα, ό, τι κάνουμε προορίζεται να αυξήσει την αίσθηση ευθύνης των εργαζομένων κατά το χειρισμό προσωπικών πληροφοριών. Με αυτό τον τρόπο βοηθάμε την εταιρεία σας να επιτύχει την επιθυμητή συμμόρφωση με την ψηφιακή ασφάλεια.

Συνεχής εκπαίδευση

Λάβετε υπόψη ότι η εφαρμογή ελέγχων ασφαλείας είναι μια συνεχής διαδικασία προκειμένου να διατηρηθεί η πιστοποίησή σας. Καθώς οι διαδικτυακές επιθέσεις εξελίσσονται συνεχώς, το ίδιο συμβαίνει με τις πρακτικές αυτών. Συνιστούμε συνεχή εκπαίδευση για να μένετε ενημερώμενοι. Για αυτό το προϊόν μας – ATTACK Simulator – έχει σχεδιαστεί ως μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, παρέχοντας εκπαιδευτικά πακέτα έως τρία χρόνια.
Σχεδιάζουμε να προσφέρουμε ένα SaaS (λογισμικό ως υπηρεσία), μια ιδιαίτερα συνιστώμενη επιλογή για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία θα επιτρέπει στους πελάτες μας να έχουν μηνιαία συνδρομή.

ISO/IEC 27001
PCI-DSS
HIPAA
GLBA
FISMA
GDPR

ISO / IEC 27001: Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών

Λόγω του ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία πληροφοριών, το ISO / IEC 27001 είναι το κορυφαίο διεθνές πρότυπο για συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS) που δημοσιεύθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης. Αν και δεν είναι υποχρεωτικό, υπάρχουν πολλά οφέλη για την απόκτηση μιας τέτοιας πιστοποίησης, μεταξύ των οποίων να υπάρξει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η πιστοποίηση αποδεικνύει την αφοσίωση του οργανισμού στην προστασία των πληροφοριών του πελάτη και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. Το ISO / IEC 27001 εστιάζει στην προστασία τριών βασικών χαρακτηριστικών των πληροφοριών: εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα. Ισχύει επίσης για όλους τους τύπους εταιρειών, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο ή τη φύση τους.

Η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια, όπως αυτή που παρέχεται από τον ATTACK Simulator, είναι ένα υποχρεωτικό βήμα για την απόκτηση του πιστοποιητικού ISO / IEC 27001, καθιστώντας τη μια χαμηλή επένδυση που αποφέρει μεγάλα οφέλη.

PCI-DSS - Payment Card Industry Data Security Standard

Η συμμόρφωση με το Πρότυπο Ασφάλειας, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) καλύπτει όλους τους οργανισμούς που αποθηκεύουν, επεξεργάζονται ή διαβιβάζουν δεδομένα κατόχου κάρτας – που σημαίνει την πλειονότητα των επιχειρήσεων Αυτό το πρότυπο προορίζεται για την προστασία των οικονομικών πληροφοριών των πελατών, απαιτώντας από όλους τους εμπόρους που δέχονται πληρωμές με κάρτα, να καθιερώσουν σαφείς πολιτικές προστασίας δεδομένων. Αυτές οι διαδικασίες κυμαίνονται από πολιτικές διαχείρισης ασφάλειας έως αρχιτεκτονική δικτύου σε μια προσπάθεια μετριασμού του κινδύνου απώλειας δεδομένων από κάποια κάρτα πληρωμής.

Η απόκτηση πιστοποίησης PCI-DSS απαιτεί από τον οργανισμό σας να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο του κινδύνου παραβίασης δεδομένων. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων μέτρων, την εκτέλεση ενός προγράμματος εκπαίδευσης ασφαλείας που εκπαιδεύει τους υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται με τις οικονομικές πληροφορίες του κατόχου της κάρτας, σχετικά με τη σημασία της λήψης κατάλληλων μέτρων για την προστασία αυτών των δεδομένων. Ωστόσο, αυτή η πρακτική απαιτεί προσοχή, καθώς οι διαδικτυακές απειλές γίνονται επίσης πιο περίπλοκες. Λάβετε υπόψη ότι οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση περιλαμβάνουν ανάκληση της ικανότητας του οργανισμού σας να δέχεται πληρωμές με κάρτα. Αντιπροσωπεύει επίσης μια παραβίαση του GDPR για την οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε επιπλέον πρόστιμα.

Ο ATTACK Simulator παρέχει το υλικό ευαισθητοποίησης για την ψηφιακή ασφάλεια το οποίο μαθαίνει στους εργαζόμενους τις βέλτιστες πρακτικές κατά την αντιμετώπιση απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act

Η συμμόρφωση του νόμου περί φορητότητας και λογοδοσίας για την ασφάλιση υγείας (HIPAA) ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που θεωρούνται πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία, γιατροί, ψυχολόγοι ή φαρμακεία, που συνεργάζονται με τις πληροφορίες υγείας των ασθενών. Οι προστατευόμενες πληροφορίες για την υγεία (PHI) μπορούν να αποθηκευτούν ή να μεταδοθούν σε μια μεγάλη γκάμα μέσων, καθιστώντας τις ευάλωτες σε κλοπή δεδομένων. Η διασφάλιση υψηλού βαθμού ασφάλειας και απορρήτου των πληροφοριών για την υγεία των ασθενών είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους μας. Καθιστώντας την εκπαίδευση ευαισθητοποίησης για την ψηφιακή ασφάλεια, σε όλους όσοι ασχολούνται με προστατευμένες πληροφορίες για την υγεία, ένα υποχρεωτικό πρότυπο συμμόρφωσης. Φυσικά, απαιτείται η εφαρμογή κατάλληλων διοικητικών και φυσικών δικλείδων ασφαλείας, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή αποθήκευση των ιατρικών πληροφοριών, για την απόκτηση του πιστοποιητικού.

Ο ATTACK Simulator, με το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της ψηφιακής ασφαλείας, καλύπτει ένα σημαντικό βήμα για την απόκτηση του πιστοποιητικού HIPAA.

GLBA - Gramm Leach Bliley Act

Ο νόμος Gramm Leach Bliley (GLBA), γνωστός στο παρελθόν ως νόμος εκσυγχρονισμού χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του 1999, είναι ένας ομοσπονδιακός νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών που εστιάζει στην προστασία των οικονομικών πληροφοριών. Κάθε ίδρυμα που επεξεργάζεται οικονομικά δεδομένα (κυρίως τράπεζες) είναι υπεύθυνο και καλείται να έχει ,βάσει του GLBA, μια διαφανή προσέγγιση όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών. Σε αυτή τη διαδικασία περιλαμβάνονται τρεις ενότητες: ο ρόλος του χρηματοοικονομικού απορρήτου, ο κανόνας διασφάλισης και οι διατάξεις πρόφασης, επισημαίνοντας όλα τη σημασία της διασφάλισης της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων των πελατών. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή των δραστηριοτήτων και υψηλές χρεώσεις. Η συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, μια ισχυρή εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια που θα προετοιμάζει τους υπαλλήλους να προστατεύουν τις πληροφορίες των πελατών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τυχόν άλλους πιθανούς κινδύνους παραβίασης δεδομένων.

Όπως αναφέρθηκε, οι οικονομικές πληροφορίες θα πρέπει να προστατεύονται, γι’αυτό και ο ATTACK Simulator έχει ένα μάθημα ευαισθητοποίησης ασφαλείας που διδάσκει στους υπαλλήλους σας ακριβώς πώς να το κάνουν.

FISMA - Federal Information Security Management Act & NIST SP 800-53 - National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-53

Ο ομοσπονδιακός νόμος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (FISMA) είναι μέρος του νόμου για την ηλεκτρονική κυβέρνηση, του 2002 και απαιτεί από όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες (και τις κρατικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται ομοσπονδιακά προγράμματα) να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των πληροφοριών. Το πεδίο που εφαρμόζεται αυτό είναι η ενίσχυση των πρακτικών διαχείρισης οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών της κυβέρνησης. Το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST 800-53) ανέπτυξε την Ειδική Έκδοση 800-53 – ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση της ψηφιακής ασφάλειας των πληροφοριών. Η δημοσίευση περιέχει μια λίστα προτεινόμενων ελέγχων ασφαλείας που πρέπει να καθιερώσουν οι ομοσπονδιακοί οργανισμοί για να αποκτήσουν πιστοποίηση FISMA. Καθώς οι δημόσιες υπηρεσίες είναι δημοφιλείς στόχοι επίθεσης στον κυβερνοχώρο, το εκπαιδευμένο προσωπικό είναι ύψιστης σημασίας. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια εκπαιδεύει τους υπαλλήλους που ασχολούνται με προσωπικά δεδομένα, να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους και να αυξήσουν την προστασία των πληροφοριών.

Μπορείτε να εφαρμόσετε το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης ψηφιακής ασφαλείας του  ATTACK Simulator στο ίδρυμά σας για την απόκτηση της πιστοποίησης FISMA.

GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι το αυστηρότερο πλαίσιο που εφαρμόστηκε ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών από πολίτες της ΕΕ. Ισχύει για όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που χειρίζονται προσωπικές πληροφορίες από υποκείμενα δεδομένων της ΕΕ. Ο νόμος διασφαλίζει μια νόμιμη και διαφανή συλλογή και επεξεργασία και διασφαλίζει την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων. Η μη συμμόρφωση όπως η κατάχρηση ή η παραβίαση δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε τρομερές συνέπειες για τη φήμη μιας εταιρείας και χρεώσεις 20 εκατομμυρίων € ή 4% των ετήσιων εσόδων, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο. Επομένως, συνιστούμε να υιοθετήσετε όλες τις κατάλληλες διαδικασίες όπως συνιστά ο GDPR. Κάθε εταιρεία που επεξεργάζεται τέτοια δεδομένα θα πρέπει να θεωρεί την εκπαίδευση ευαισθητοποίησης ως ζωτικό μέτρο για την προστασία των δεδομένων της.

Με προσομοιώσεις και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ο ATTACK Simulator δημιουργήθηκε με γνώμονα τη συμμόρφωση με το GDPR.

Εκτεταμένη συμμόρφωση

Η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης για την ψηφιακή ασφάλεια είναι συνήθως μια απαίτηση συμμόρφωσης σε οποιαδήποτε πιστοποίηση που σχετίζεται με την ασφάλεια, ειδικά εκείνες που απαιτούν προστασία δεδομένων, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης. Αναγνωρίζουμε ότι αυτή η λίστα πιστοποιήσεων δεν είναι εξαντλητική και, ως εκ τούτου, θέλουμε να τονίσουμε ότι η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης ψηφιακής ασφαλείας του ATTACK Simulator πληροί τα πρότυπα συμμόρφωσης με διάφορες άλλες πιστοποιήσεις που περιλαμβάνουν την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών .

Ενθαρρύνουμε όλες τις εταιρείες που, λόγω της φύσης τους, υπόκεινται στις προαναφερθείσες πιστοποιήσεις ή οποιεσδήποτε άλλες πιστοποιήσεις που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριών, να αρχίσουν να επενδύουν στην προστασία των δεδομένων τους.

Δεν υπάρχει λόγος να αναβάλλετε την εκπαίδευση των υπαλλήλων σας

Λάβετε μια προσφορά με βάση τις ανάγκες του οργανισμού σας και ξεκινήστε να δημιουργείτε μια ισχυρή υποδομή ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.