Ζητήστε παρουσίαση

Συμπληρώστε τη φόρμα για να προγραμματίσουμε μία παρουσίαση

Demo

Παρουσίαση του ATTACK Simulator

Παρουσίαση της κονσόλας
Προσομοιωμένες επιθέσεις
Εκπαίδευση των χρηστών